Zaawansowane: Laserowa lipoliza tłuszczu SlimLipo – selektywność długości fali

// February 16th, 2010 // Lipoliza laserowa Warszawa

W ostatnim czasie, w celu unowocześnienia technologii lipolizy wspomaganej laserowo (ang. laser-assisted lipolysis, LAL), firma Palomar wprowadziła nowy produkt — Aspire™ Platform z modułem diody laserowej SlimLipo. Moduł diody laserowej SlimLipo dostarcza selektywne fale świetlne o dwóch różnych długościach, każdą na oddzielnie sterowanym poziomie mocy wyjściowej fali ciągłej (ang. continuous wave, CW). Oba rodzaje fal umożliwiają selektywne i bezpieczne „rozpuszczanie” tłuszczów: fala o długości 924 nm selektywnie celuje w triglicerydy i kwasy tłuszczowe w obrębie adipocytów (powszechnie nazywanych komórkami tłuszczowymi), natomiast fala o długości 975 nm selektywnie celuje w cząsteczki wody zawarte w tkance łącznej oraz skórze właściwej. Proces „rozpuszczania” tłuszczu odnosi się do procesu uwalniania lipidów z adipocytów i zmniejszania ich lepkości (grubości) w celu łatwego odsysania. Uwalnianie lipidów z uszkodzonych, lecz nieusuniętych adipocytów w obrębie tkanki tłuszczowej może nadal zachodzić po zabiegu lipolizy laserowej podczas okresu rekonwalescencji.


Adipocyty zawierają dużą ilość tłuszczów nasyconych i zmagazynowanych triglicerydów otoczonych cienką powłoką złożoną z upakowanych lipidów i białek (wyglądem przypominając kawior). Przy normalnej temperaturze ciała (37°C) lipidy w adipocytach znajdują się głównie w stanie ciekłym i wykazują pewną lepkość. Selektywne ogrzewanie w trakcie procedury lipolizy laserowej powoduje termiczne uszkodzenie powłoki zewnętrznej i obniżenie lepkości płynnych lipidów pod wpływem ciepła, znacząco ułatwiając ich odsysanie. Dodatkową korzyścią selektywnego zabiegu lipolizy laserowej jest obniżenie ryzyka uszkodzenia innych tkanek oraz zmniejszenie zwiotczenia skóry. Bardziej szczegółowy opis korzyści klinicznych stosowania modułu diody laserowej SlimLipo, takich jak kurczenie się skóry i tkanek, łatwość zastosowania oraz mniejszy dyskomfort pacjenta, można znaleźć w biuletynie informacyjnym pt. „Selective Laser Induced Melting” (Selektywne rozpuszczanie indukowane laserowo). Poniżej omówione są parametry urządzenia wymagane do uzyskania selektywnego ogrzewania tłuszczów.

Selektywność długości fali
Istnieją tylko cztery zakresy długości fal preferencyjnie absorbowanych przez tłuszcze ludzkie w porównaniu z cząsteczkami wody zawartymi w skórze właściwej oraz płynem śródmiąższowym. Zakresy te skoncentrowane są wokół długości około: 924 nm, 1208 nm, 1715 nm i 2308 nm. W każdym z nich, ze względu na istniejącą selektywność, ludzka tkanka tłuszczowa może zostać ogrzana do temperatury kilkakrotnie przewyższającej temperaturę otaczającej wody zawartej w skórze oraz płynu śródmiąższowego.

Fala o długości 924 nm wyróżnia się na tle innych selektywnych długości fal z powodu siły, z jaką jest absorbowana przez tłuszcze. W porównaniu z innymi selektywnymi długościami fal, fala świetlna o długości 924 nm jest najsłabiej absorbowana przez tłuszcze, jednakże taka siła absorpcji jest dostateczna dla skutecznego rozpuszczenia tłuszczu na bezpiecznych poziomach mocy. Słabsza absorpcja umożliwia lepszą penetrację tkanki tłuszczowej przez promienie świetlne, zapewniając tym samym znacznie większą i bardziej jednorodnie ogrzewaną objętość niż w przypadku selektywnych długości fal o większej zdolności absorpcji. Zastosowanie fal o długości 924 nm gwałtownie zwiększa zdolność „rozpuszczania” tłuszczu w bezpiecznych i efektywnych zakresach temperaturowych. Więcej informacji związanych z tym istotnym zagadnieniem można znaleźć w biuletynie informacyjnym pt. „ SlimLipo Laser Diode Module Wavelengths” (Długości fal w module diody laserowej SlimLipo).

2 Odpowiedzi to “Zaawansowane: Laserowa lipoliza tłuszczu SlimLipo – selektywność długości fali”

  1. Plastyczka says:

    Czy może ktoś polecić jakiś dobry salon wykonujący lipolizę laserową w Warszawie?

  2. Monia says:

    Polecam Ci salon kosmetyczny Afrodyta w Warszawie. Wykonują lipolizę laserową metodą SLIMLIPO. Podstawową różnicą metody SLIMLIPO jest długość fali lasera, używanego do stapiania tłuszczu. Wykorzystywana długość 924 i 975 nm. Te długości fal charakteryzuje najlepsza absorpcja przez tkankę tłuszczową oraz skórną, co wpływa na skuteczność i szybkość zabiegu.

Zostaw odpowiedź

*