Zaawansowane: Laserowa lipoliza tłuszczu SlimLipo – Kawitacja i tworzenie pęcherzyków

// February 16th, 2010 // Lipoliza laserowa Warszawa

Efekt fotomechaniczny, czy też fotoakustyczny, krótko-impulsowych systemów Nd:YAG przypisano niszczeniu tłuszczów poprzez wywieranie destrukcyjnego wpływu mechanicznego na przyległą tkankę. Uszkodzenie wywołane przez proces kawitacji lub parowania powstaje wskutek czysto mechanicznego wpływu drgań emitowanych podczas gwałtownego tworzenia się lub zapadania pęcherzyków powietrza. Ponieważ jednak tkanka tłuszczowa nie ma sztywnej struktury, a wymagane gęstości energii laserowej są wystarczająco wysokie wyłącznie w bliskim sąsiedztwie końcówki światłowodu, mechanicznemu uszkodzeniu ulegają w większości komórki zlokalizowane w bardzo małym obszarze bezpośrednio przy końcówce.

Ponadto zaledwie ułamek energii laserowej jest przetwarzany na energię drgań mechanicznych, a pozostała część energii przekształcana jest w energię cieplną. Emisja pulsacyjna w laserach Nd:YAG nie stanowi zatem skutecznej metody wywoływania znacznej kawitacji w tkance tłuszczowej. Jak wyjaśniono powyżej, ze względu na wysoką moc szczytową impulsów, lasery te powodują znaczny wzrost temperatury cząsteczek wody przy wyjściu końcówki, co zostało wykazane w eksperymentach, w których obserwowane intensywne tworzenie się pęcherzyków w wodzie po emisji pulsacyjnej z lasera Nd:YAG w porównaniu z energią wyjściową lasera diodowego CW. Lipoliza tłuszczów wymaga jednakże jedynie niewielkiego wzrostu temperatury (około 20°C) powyżej temperatury fizjologicznej, a każdy wzrost temperatury powyżej tej wartości oznacza nieefektywne zużycie energii.

Znaczenie pęcherzyków

Tkanka tłuszczowa zawiera głównie substancje płynne (lipidy i wodę). Omawiając proces ogrzewania tej tkanki, należy rozważyć wymogi dotyczące energii procesu zmiany fazy z ciekłej na gazową (tworzenia pęcherzyków). Ogrzanie pewnej objętości cieczy do punktu wrzenia lub poniżej wymaga zastosowania znacznie mniejszej ilości energii niż w przypadku parowania tej samej objętości wody. Intensywne tworzenie się pęcherzyków w wodzie lub tłuszczach w obszarze końcówki urządzenia wskazuje zatem, że większość energii pozostaje w tym obszarze występowania pęcherzyków i nie jest dostarczana do obszarów tkanki oddalonych od końcówki.

Tworzenie pęcherzyków oznacza dostarczanie bardzo dużej ilości energii cieplnej z proporcjonalnie wysokimi temperaturami, znacznie przekraczającej zasadniczą ilość niezbędną do „rozpuszczenia” tłuszczów. Nadmiarowa energia w tym zlokalizowanym obszarze istnieje w postaci energii cieplnej, jednakże jej dystrybucja do oddalonych obszarów jest możliwa wyłącznie drogą przewodzenia lub konwekcji ciepła, które w przypadku tłuszczów są procesami powolnymi i niekontrolowanymi. Nadmiarowa energia może potencjalnie odpłynąć z miejsca zabiegu i ogrzewać niepożądane struktury.

Przeciwna sytuacja występuje w przypadku zoptymalizowanego systemu CW o odpowiedniej długości fali i ilości dostarczanej energii, który ogrzewa podskórną tkankę tłuszczową do uzyskania minimalnej temperatury niezbędnej do zniszczenia zewnętrznej otoczki lipidów, ich uwolnienia (>50°C) oraz koagulacji i skurczenia się macierzy włóknistej tkanki (>60°C) otaczającej końcówkę wyjściową. Wszystko to uzyskuje się bez utraty energii na tworzenie pęcherzyków, fali akustycznej lub plazmy. Laser CW jest bezpieczniejszy dla tkanki, ponieważ temperatura tkanki otaczającej końcówkę zabiegową zwykle nie przekracza 100°C, w przeciwieństwie do krótko-impulsowego systemu laserowego, gdzie temperatury tkanki znajdującej się przed końcówką wyjściową mogą osiągać kilkaset stopni Celsjusza.

Ponadto wysokie moce szczytowe systemu krótko-impulsowego mogą powodować wytworzenie temperatur końcówki światłowodu przekraczające 1500°C, powodując jej zwęglenie i stopienie. W rezultacie powstaje „gorąca końcówka” (podobna do stempla do wypalania znaków), która znacząco zmniejsza obszar zabiegu. Wielkość tego obszaru będzie w tym przypadku wyznaczana nie przez penetrację promieni świetlnych, lecz przewodzenie ciepła z gorącej końcówki.

Zostaw odpowiedź

*